Privacy

AVG
ZekerMetPit voldoet aan de verplichtingen die horen bij de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik respecteer de privacy van mijn klanten en zorg ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacy Statement beschrijf ik welke persoonsgegevens ik van u verwerk, hoe ik hiermee omga en welke rechten in dat kader u toekomen.
 
Persoons-/Bedrijfsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het noodzakelijk dat ik uw persoons-/bedrijfsgegevens verwerk. De gegevens die worden verzameld, worden door mij verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die ik van u verwerk: NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
 
Doel van de gegevensverwerking
Ik verzamel persoons-/bedrijfsgegevens van personen en/of bedrijven die mij een opdracht geven of die ik een dienst verleen, met de volgende doeleinden:
 Het maken van afspraken.
 Mailen.
 Bellen / Whatsappen.
 Factureren.
 Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op mijn bedrijf van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en verstrek geen persoons-/bedrijfsgegevens aan derden (tenzij u dit nadrukkelijk hebt toegezegd).
 
Mail
Mail die u mij toestuurt bewaar ik tot en met de afronding van de opdracht die u mij gegeven heeft.
Ik gebruik mail om eventuele vragen te stellen, het maken van afspraken en/of facturen te sturen.
 
Bellen / Whatsappen
Ik bel u alleen in uiterste noodzaak en gebruik whatsapp om snelle/korte vragen te stellen of een bevestiging te sturen. U kunt mij ook te allen tijde whatsappen.
 
Bewaren gegevens
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u 7 jaar of langer mij geen opdracht meer heeft gegeven, verwijder ik uw gegevens uit mijn directe bestand, ze worden dan uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.
 
Beveiliging en derden
Ik heb technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover ik beschik te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoons-/bedrijfsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op verschillende servers en in de cloud.
 
Wijzigingen
Ik kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen en zal dan op mijn website een update plaatsen.
 
Contact
Neem gerust contact met mij op indien u vragen heeft over mijn privacybeleid. U heeft het recht ZekerMetPit te verzoeken om inzage te geven in uw persoons-/bedrijfsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kan u contact opnemen met mij via zekermetpit@gmail.com.
 
ZekerMetPit
Mei 2018